ZŁOTY PUCHAR MAZUR

 

NAZWA REGAT:                     „ZŁOTY PUCHAR MAZUR 2013”

 1. Termin i miejsce regat Regaty odbędą się w dniach 24-26.05.2013 r. na Jeziorze Święcajty.

2.Organizatorem regat jest:

WTR, Burmistrz Miasta Węgorzewo 

3. Zgłoszenia do regat.

zgłoszenia  do regat online do 20.05.2013 r. do godz. 20.00 (www.zgloszenia-online.pl)

wśród zgłoszonych online będzie losowana nagroda specjalna!

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w sekretariacie Klubu w przeddzień regat tj. 23.05.2013 r.

w godz. od 17.00 – 20.00 oraz w pierwszym dniu regat od godz. 8.00 – 9.00

4. Program regat.

24.05.2013 r. godz. 10.30 – otwarcie regat

godz. 13.00 – start do I wyścigu oraz kolejnych

25.05.2013 r. godz. 11.00 – start do wyścigów

26.05.2013 r. godz. 11.00 – start do wyścigów

godz. 15.00 – zakończenie regat

5. Wpisowe do regat.

Klasa Optimist – 50 zł

6. Zakwaterowanie i wyżywienie.

Koszt noclegu i wyżywienia razem od 55 zł za dobę.

Informacje dotyczące bazy noclegowej dostępne pod nr tel. tel. (0 – 87) 427-47-19,  kom. 0 608-00-55-66
e-mail: recepcja@zatokakal.pl

7. Nagrody.

Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy, nagrody. Regulamin nagród zostanie ogłoszony przed I wyścigiem

w dniu rozpoczęcia regat.

8. Imprezy towarzyszące.

Program imprez towarzyszących zostanie podany przed I wyścigiem w dniu rozpoczęcia regat

9. Przepisy, ocena wyników.

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MŻPR 2013-2016, przepisami Związku Klasowego IODA

oraz PSKO, przepisami PZŻ oraz Instrukcją Żeglugi, którą uczestnicy otrzymują przy zgłoszeniu

do regat. W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ.

10. Łodzie trenerów i obserwatorów.

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji

organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.

11. Zastrzeżenie odpowiedzialności.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności

wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności

za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

12. Informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 508 323 151   lub pocztą  e-mail : wtr@wp.pl

Adres korespondencyjny:  Węgorzewskie Towarzystwo Regatowe, 11-600 Węgorzewo,     ul Targowa 2

 

Wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni i posiadać aktualną licencję

oraz badania lekarskie zgodnie z ustaleniami PZŻ.

Zawodnicy startujący w kl. Optimist muszą mieć opłaconą składkę członkowską PSKO

za 2013 rok

Organizator

Węgorzewskie Towarzystwo Regatowe

 

Dodaj komentarz

Adres elektroniczny nie będzie publicznie widoczny.

*

*